Địa chỉ: 130 Đường số 6, Khu dân cư Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam
Email: mekongxanhvn@gmail.com
HOTLINE: 0982 284 877
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image
Thông tin môi trường

Đưa hoạt động ĐTM đi vào thực chất

Ngày Đăng : 04/01/2018 - 3:09 PM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - công cụ quan trọng để phân tích, dự báo nhằm đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường (BVMT) khi các dự án đầu tư được triển khai. Tuy vậy, việc thực hiện báo cáo ĐTM ở nước ta còn không ít hạn chế, đòi hỏi phải sớm có nhiều giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

*6.000 văn bản trả lời các kiến nghị

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Nguyễn Văn Tài cho biết, thời gian qua, công tác báo cáo ĐTM ở nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, chú trọng nâng cao chất lượng để góp phần phòng ngừa ô nhiễm, giảm đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường. Nội dung, quy trình, thủ tục thẩm định ĐTM đã được quy định rõ ràng, minh bạch hơn theo hướng cải cách hành chính và bảo đảm yêu cầu về chất lượng của công tác thẩm định. Đáng chú ý, Luật BVMT (năm 2014) đã bổ sung một số điểm mới như: Rà soát lại danh mục các đối tượng phải lập ĐTM; quy định yêu cầu về chứng chỉ tư vấn ĐTM; yêu cầu lồng ghép nội dung về biến đổi khí hậu trong báo cáo ĐTM; đánh giá sức khỏe cộng đồng trong ĐTM.

 

Chính từ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mà nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng đã được thay đổi. Báo cáo của Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường cho thấy trong năm 2017, Cục đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Trình Bộ trưởng ký công văn báo cáo Thủ tướng 8 báo cáo ĐMC. Thông qua công tác thẩm định, hầu hết các quy hoạch đều đã được điều chỉnh theo hướng bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

 

Đồng thời, trong năm 2017, Cục đã tiếp nhận 450 hồ sơ đánh giá ĐTM, tổ chức gần 470 hồ sơ, phê duyệt 261 báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT. Cục cũng kiên quyết không thông qua gần 20 báo cáo và 25 báo cáo phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần sau khi có ý kiến của nhiều chuyên gia. Qua những ý kiến này hầu hết các chủ dự án đã phải làm rõ, bổ sung biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh đó, đối với các dự đề án quy hoạch, dự án đầu tư, tính đến hết tháng 11/2017, Cục đã đóng góp cho gần 200 hồ sơ quy hoạch, kế hoạch và gần 6.000 văn bản trả lời các kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp.

 

Đặc biệt, trong thời gian qua, Cục đã tổ chức xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật ĐTM cho 5 loại hình dự án. Đặc biệt, làm đầu mối chuẩn bị các báo cáo về vấn đề liên quan đến quản lý và bảo vệ môi trường của dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong đó, đã tham mưu và soạn thảo văn bản gửi Bộ KH&CN đề nghị cho thuê tư vấn nước ngoài vào thẩm định đối với 2 dự án điện hạt nhân. Đồng thời, phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng các quy định về tiêu chuẩn phát thải chất phóng xạ, quy định tiêu chuẩn quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

 

Nhờ các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung nói chung và với từng dự án nói riêng  cho nên các quy trình, thủ tục thẩm định ĐTM được quy định rõ ràng, minh bạch theo hướng cải cách hành chính, bảo đảm chất lượng của công tác thẩm định. Các nội dung và chất lượng của báo cáo ĐTM có những tiến bộ nhất định, nhiều dự án trước khi vận hành chính thức đã được xác nhận thực hiện các công trình BVMT theo yêu cầu của báo cáo ĐTM.

 

*Tiếp tục hoàn thiện các “lỗ hổng”

 

Không thể phủ nhận những tác dụng của ĐTM trong việc dự báo, ngăn ngừa nững nguy cơ tiềm ẩn đối với môi trường. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện ÐTM tồn tại không ít khó khăn, bất cập như: Việc tiếp cận, áp dụng các quy trình khoa học về ÐTM của thế giới vào Việt Nam chưa đạt hiệu quả cao, trong đó có các quy trình thực hiện ÐTM; xác định phạm vi ÐTM, tham vấn cộng đồng, sử dụng báo cáo ÐTM sau khi được phê duyệt. Chất lượng báo cáo ÐTM còn phụ thuộc vào chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, loại hình dự án, nguồn lực thực hiện, hội đồng thẩm định, cơ quan thẩm định… Đồng thời, việc triển khai các hoạt động liên quan đến kiểm soát các cơ sở sản xuất có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao, các dự án thuộc danh mục kiểm tra, giám sát thường xuyên và đặc biệt là yêu cầu rà soát, sửa đổi Luật, các văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường chiếm nhiều thời gian như phê duyệt thủy điện, thủy lợi, nhiệt điện, nạo vét… Không những thế, hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác ĐMC, ĐTM còn yếu kém, chưa có đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật và các tiêu chí về phát triển bền vững để làm chuẩn mực trong triển khai thực hiện.

 

Bên cạnh đó  không ít nhà đầu tư nhìn nhận ĐTM như một thủ tục hành chính hơn là công cụ để quản lý môi trường, cho nên việc thực hiện ĐTM thông thường được phó mặc cho cơ quan tư vấn. Có không ít dự án vì sức ép tăng trưởng kinh tế, một số ngành, địa phương xem nhẹ vai trò ÐTM, vốn là công cụ quyết định các dự án đầu tư theo định hướng phát triển bền vững. Việc đầu tư ngân sách cho công tác ÐTM còn hạn chế, chưa có đủ kinh phí để xây dựng cơ sở dữ liệu về ÐTM; các thông tin dữ liệu về hiện trạng môi trường vật lý, các yếu tố kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn quốc còn tản mạn, không đầy đủ và thiếu hệ thống…

 

Trên thực tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc thực hiện ĐMC trong thời gian qua, mang lại nhiều kết quả nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng trên được VCCI chỉ ra là do thiếu sự minh bạch, giám sát trong công tác lập và thẩm định các báo cáo ĐTM.

 

Để khắc phục tình trạng này, theo VCCI, giải pháp tốt nhất là yêu cầu phải công khai các báo cáo ĐMC cùng với việc công khai các quy hoạch, kế hoạch khi lấy ý kiến cũng như sau khi ban hành. Dựa vào những thông tin này, người dân và doanh nghiệp có thể giám sát việc thực hiện ĐMC, từ đó, nâng cao tỷ lệ tuân thủ cũng như chất lượng của các báo cáo này. Các cơ quan cần sớm bổ sung quy định về việc lấy ý kiến báo cáo ĐMC cùng với việc lấy ý kiến quy hoạch, kế hoạch, và công khai báo cáo ĐMC khi công khai quy hoạch, kế hoạch.

 

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài, đối với công tác thẩm định báo cáo ĐMC, ĐTM hiện vẫn đang trong quá trình rà soát sửa đổi Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy vậy, cần nghiên cứu, rà soát và sửa đổi căn bản các quy định để đưa các công cụ này về đúng vị trí và chức năng là các công cụ mang tính phòng ngừa trong giai đoạn quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Cần có những giải pháp hiệu quả để thay thế công cụ mang tính dự báo bằng công cụ kiểm soát trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất đã đi vào vận hành chính thức.

 

Đặc biệt, sớm thực hiện lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia, trong đó, đánh giá cơ bản về hiện trạng môi trường nền, hiện trạng phát triển kinh tế - xã họi của các ngành, lĩnh vực để làm cơ sở phân vùng môi trường và đưa ra các giải pháp, định hướng quản lý, quan trắc, giám sát môi trường cả nước. Ngoài ra, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM; xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM, nhất là ĐTM tổng hợp, ĐTM xuyên biên giới; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xác nhận các công trình BVMT trong các dự án đầu tư. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng bằng việc công bố dự thảo báo cáo ĐTM để lấy ý kiến của người dân, các bên liên quan trước khi phê duyệt các quy hoạch phát triển và dự án cụ thể.

Nguồn Bộ Tài nguyên và Môi trườngCác tin khác

tin tức
Từ 2020, xe máy mới phải dán nhãn năng lượng
Thủ tướng: Ngành tài nguyên và môi trường sẽ bứt phá thế nào?
Bảo vệ môi trường phải trở thành một nét văn hoá
Quy hoạch biển và cải thiện điều kiện môi trường vùng bờ Đồng bằng sông Cửu...
Đề xuất tính thuế cacbon để giảm phát thải CO2 tại Việt Nam
Thảm họa "ô nhiễm trắng" chất thải nhựa và nilon
Công ty Trí Quang nhập 25 container rác vào VN như thế nào?
Các nhà máy nhiệt điện đang cản trở mục tiêu ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu
Đồng Nai: Giảm sản lượng khai thác đá để bảo vệ môi trường
Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng
Hàng chục hộ dân miền Tây tháo chạy khi triều cường gây vỡ đê
Sản xuất nông nghiệp trước biến đổi khí hậu: Bảo vệ môi trường biển và ngăn...
Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí...
Lỗ hổng pháp luật từ thuế bảo vệ môi trường: Thất thu nghìn tỉ đồng với...
Tiệm cơm tấm Kiều Giang ở Sài Gòn bị niêm phong hơn 1.000 kg phụ gia
Bảo vệ môi trường: Nhu cầu cao về thịt và hải sản tại châu Á gây nguy hiểm...
Kêu gọi cộng đồng tôn giáo chung tay vì môi trường
Tin môi trường: Ngày Môi trường thế giới năm 2018: “Giải quyết ô nhiễm nhựa...
Bắt được cá đường quý hiếm sau hàng chục năm vắng bóng ở Cà Mau
Thủ tướng: Không để Việt Nam thành bãi thải phế liệu
"Tháng cô hồn" có xấu xí, đen đủi như mọi người vẫn nghĩ?
"Mời các anh về nhà chúng tôi ăn cơm đầy ruồi nhặng xem có ăn được không"
TP.HCM ngập rác: Giám đốc 3 sở giải trình
Đa số thịt bán ở các siêu thị Mỹ bị nhiễm "siêu khuẩn"
Mùi hôi ở Phú Mỹ Hưng: Nhà của mình mà nhiều khi không dám về
Người dân Cần Thơ với nỗi lo sạt lở tuyến sông Ô Môn
Tăng thuế môi trường, Bộ Tài chính bịt tai trước dư luận
Kon Tum: Cần xử lý triệt để tình trạng đổ chất thải ra môi trường
Chủ doanh nghiệp thủy sản đầu độc ao tôm
Các nhà khoa học vô tình chế được enzyme có thể phân hủy nhựa
TP.HCM có thùng rác cảm biến biết nói "cảm ơn"
Những bạn trẻ thầm lặng vì môi trường
Loài cá hang động Mexico mở ra manh mối trị bệnh tiểu đường
Kinh hoàng cà phê nhuộm lõi pin
Khách Tây bức xúc vì nước đen ngòm, hôi thối xả ra biển Mũi Né
Hà Tĩnh: Kỳ lạ giếng nước bất ngờ chứa đầy... dầu hỏa
Giống lúa có thể sống bằng nước biển nuôi sống 200 triệu người
Vì sao Mặt trăng càng ngày càng xa Trái đất?
TP HCM sẽ xây nhà máy đốt rác lấy điện đầu tiên ở Việt Nam
Một loại nấm ở Amazon có thể được dùng để tái chế nhựa
Hà Tĩnh: Dân chặn xe rác vì không chịu được mùi hôi thối
Nhà máy đường Bình Định bị dừng hoạt động do ô nhiễm
Đề xuất xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước vào chương trình xây dựng Luật...
Sắp diễn ra Hội thảo khoa học “Giải pháp xanh cho nguồn nước”
Phát triển du lịch bền vững trong các khu Di sản Thiên nhiên Thế giới
Saigon Petro kiến nghị bán lại xăng A92
Xây dựng hệ thống tương tác giữa Bộ và Sở TN&MT địa phương
Phát động Ngày Chủ nhật Xanh trong năm 2018
TP.HCM: Năm 2018 cải tạo nhiều tuyến kênh rạch ô nhiễm
Việt Nam thúc đẩy áp dụng bộ chỉ số môi trường
Đến hội hoa anh đào Đà Lạt xem... "củi khô"
Vũng Tàu "lột xác” nhờ cấm ăn nhậu, xả rác trên bãi biển
Sông đầy bọt trắng ở Hà Nam ô nhiễm vượt chuẩn hơn 50 lần
Thái Bình xóa bỏ “thủ phủ lò vôi” Cầu Nghìn gây ô nhiễm môi trường
TP HCM: Bắt quả tang một đối tượng đổ chất thải nguy hại ra môi trường
Trình làng bồn cầu điều khiển bằng giọng nói đầu tiên trên thế giới
WHO cảnh báo nhiệt độ cao bất thường sẽ cướp đi 250.000 sinh mạng mỗi năm
TP.HCM: Những trọng tâm công tác bảo vệ môi trường năm 2018
Bình Thuận: Đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy xử lý rác Phan Thiết
Biến nước biển thành nước ngọt
Gây ô nhiễm môi trường, một nhà máy chế biến mủ cao su ở Kon Tum bị dừng hoạt...
Quy hoạch phát triển bền vững Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại TP HCM
Đưa hoạt động ĐTM đi vào thực chất
Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017
TP.HCM: Phân cấp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường tiên phong thực hiện liên thông giải quyết thủ tục...
Vũng Tàu: Yêu cầu dừng đốt than tại Xưởng giặt là OSC do ô nhiễm môi trường
Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết thách thức đô thị hoá...
Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018
Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt
Ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng gần 9 triệu người trong năm 2015
TP.HCM: Năm 2018, dự kiến thu hồi 517,02 ha đất
Vẫn còn nhiều “điểm hở” trong Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất...
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước và Trung...
TP.HCM: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm công nghiệp
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải coi rác thải là một nguồn tài nguyên
Năm 2018: Sẽ có nhiều trận động đất nghiêm trọng do Trái Đất đang quay chậm ...
Đề xuất nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho Đồng bằng sông...
Ô nhiễm không khí khiến người Trung Quốc giảm thọ ba năm
Bị tàn phá, rừng nhiệt đới bắt đầu thải carbon nhiều hơn hấp thụ
Miền Tây có nguy cơ biến mất vì không còn lũ
TP.HCM quyết cấm khai thác nước ngầm
Ba phát minh có thể cứu đại dương khỏi thảm họa rác thải nhựa
Mối lo "gác cửa" môi trường
Để ngăn chặn, khắc phục và xử lí có hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môi...
Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã có đợt khảo sát về...
Để biển sạch, không thể chỉ dựa vào khả năng của biển, mà con người đóng...
Thông tin về các giải pháp xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp sẽ được...
video clip
facebook
Đăng ký nhận mail